Vilmorin'in çerez kullanımı

VİLMORİN-MİKADO SAS

WEB SAYFASI ÇEREZ POLİTİKASI

Vilmorin-Mikado SAS  (“Vilmorin-Mikado” veya “Şirket”) tarafından işletilen  www.vilmorinmikado.com.tr  web sayfasını ziyaret edenlerin (“Ziyaretçiler” veya “Veri Sahipleri”) kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sayfası Çerez Politikası (“Politika”) ile  çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatmak, web sayfamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve çerezlerin nasıl kontrol edebileceğiniz konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

Şirketimiz, web sayfasında kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya web sayfamıza yeni çerezler ekleyebilir. Vilmorin-Mikado, bu çerez politikasının hükümlerini  her zaman değiştirme hakkına sahiptir.  Politikada değişiklik olması halinde güncel Politika metni, web sayfamız üzerinde yayınlanması ile birlikte yürürlük kazanacaktır.

1-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

Web sayfamızı ziyaret etmeniz dolayısıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve bu  Çerez Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Vilmorin-Mikado ile irtibat halinde olan kişilerin hukuki  ve ticari güvenliğini sağlamak,
 • Bilgi talebi ve iletişim formunu kullanmanız halinde taleplerinizin karşılanması ve  iletişimin kurulması,
 • Talebiniz halinde ürün kataloglarının ve fiyatlarının tarafınıza iletilmesi,
 • Ürünlerimizin tanıtılması ve ürünlerimizle ilgili yerel tavsiyelerin yapılması,

 

2-KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sayfamızı ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla ve Vilmorin-Mikado’nun  meşru menfaatleri ve  açık  rıza  hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

 

Web sayfamızı ziyaretiniz kapsamında çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarla sınırlı olmak üzere yasal bir yükümlülüğü gerektirmesi halinde  Türkiye’deki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yurt dışında yerleşik veri sorumlusu olmamız ve web sayfası sunucu hizmetlerinin yurt dışında sağlanması nedeniyle Fransa’da yerleşik şirketimize, tedarikçilerimize ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecektir.

 

 

4-ÇEREZ KULLANIM AMAÇLARI 

Vilmorin-Mikado, web sayfamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Bu amaçlar genel olarak aşağıdaki  gibidir.

Web sayfasının çalışması  için  gerekli  temel  fonksiyonları  gerçekleştirmek: Bu çerezler ayarlarınızı kaydetmemize ve dil tercihleri gibi tarama tercihlerinizi belirlememize yardımcı olur, böylece web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde daha iyi ve verimli bir deneyime sahip olursunuz.

Web sayfasını analiz etmek ve  performansını arttırmak: Bu çerezler, web sitesine gelen ziyaretçi sayısını, web sitesinin hangi sayfalarının ziyaret edildiği, ziyaretin kaynağı vb. bilgileri depolar. Bu veriler, web sitesinin ne kadar iyi performans gösterdiğini ve analiz etmemize yardımcı olur.

Web sayfasının işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

5-WEB SAYFAMIZDA KULLANILAN ÇEREZLER

Aşağıda web sayfamızda  kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen)  ve üçüncü parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

a)Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

b)Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları  görüntülediğini,  sitemizin  gerektiği  gibi  çalışıp  çalışmadığını  ve  olası  problemleri  tespit edebiliyoruz.

c) Web Sayfamızda Sayfamızda Kullanılan Çerez Türleri

 

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler web sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile web sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların dil gibi tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Web sitesini ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçları izleyen çerezlerdir.

 

6-ÇEREZ TERCİHLERİNİ KONTROL ETME

 

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Ziyaretçilerimiz, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bilgileri incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

 

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 

7-VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

Kanun’un  11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin olarak tarafımıza her zaman başvuruda bulunabilirsiniz..Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.vilmorinmikado.com.tr adresinde ulaşabileceğiniz Vilmorin-Mikado SAS  Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu Temsilcisi  Vilmorin-Mikado Tohumculuk A.Ş.’ye iletebilirsiniz. Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.  Şirketimiz, başvurunuzun bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, saklanması, aktarılması, imhası, veri sahibi olarak haklarınız  ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla alınan teknik ve idari tedbirlere ilişkin ayrıntılı bilgileri, web sayfamızda yer alan Vilmorin-Mikado SAS Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasında ve Web Sayfası Aydınlatma Metninde bulabilirsiniz.