AÇIK RIZA BEYAN FORMU

VİLMORİN-MİKADO SAS

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA WEB SAYFASI ZİYARETÇİLERİ AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

Veri Sorumlusu  Vilmorin-Mikado SAS  (“Vilmorin-Mikado” veya ‘‘Şirket’’) tarafından; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) , Web Sayfası Aydınlatma Metni ve web sayfamızda yer alan(www.vilmorinmikado.com.tr), Vilmorin-Mikado SAS Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasına uygun olarak işlenecek, saklanacak ve imha edilecek  kişisel  verilerinizle ilgili olarak, aşağıdaki hususlarda    “AÇIK RIZANIZI”  talep ediyoruz.

1-ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN WEB SAYFASI ÜZERİNDE(www.vilmorinmikado.com.tr) İŞLENMESİ, YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARILMASI İÇİN AÇIK RIZANIZI TALEP ETTİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Kimlik   : Ad, Soyad

İletişim : E-posta Adresi, Cep Telefonu Numarası

Web Formu Bilgileri : Firma bilgileri, faaliyet alanı ve faaliyet gösterdiği bölge

İşlem Güvenliği: IP adresi, gezilen sayfalar, göz atma tarihi ve saati

 

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ AMAÇLARI

Kimlik, iletişim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin bilgileriniz; web sayfası üzerinde Vilmorin-Mikado ile irtibat halinde olan kişilerin hukuki  ve ticari güvenliğini sağlamak, bilgi talebi ve iletişim formunu kullanmanız halinde taleplerinizin karşılanması ve bu amaçla sizinle  iletişimin kurulması, talebiniz halinde ürün kataloglarının ve fiyatlarının tarafınıza iletilmesi, ürünlerimizin tanıtılması  ve  ürünlerimizle ilgili yerel tavsiyelerin yapılması amacıyla işlenmektedir.

 

İşlem güvenliğine ilişkin bilgileriniz,  web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla  internet sitesinin performansını arttırmak, site üzerinden sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek ve kolaylaştırmak,  site üzerinden yeni özellikler sunmak ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek amacıyla işenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIM AMAÇLARI İLE AKTARILAN KİŞİ VE KURUMLAR

İşlenen kişisel verileriniz, ürünlerimize ilişkin taleplerinizin karşılanması amacıyla Türkiye’de yerleşik iştiraklerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yasal bir yükümlülüğü gerektirmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; Türkiye’deki iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz ve iş ortaklarımızla eş güdümün sağlanması , taleplerinizin hızlıca karşılanması, yurt dışında yerleşik veri sorumlusu olmamız  ve web sayfası sunucu hizmetlerini yurt dışında sağlamamız amacıyla Fransa’da yerleşik Şirketimize ve tedarikçilerimize  aktarılmaktadır. Şirketimiz ve Türkiye’deki iştiraklerimiz/grup şirketlerimiz/iş ortaklarımız hakkındaki ayrıntılı bilgileri web sayfamızda bulabilirsiniz.

 

4-VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Şirketimizin yurt dışında yerleşik veri sorumlusu olması nedeniyle, KVKK’nin  11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin olarak, Veri Sorumlusu Temsilcisi  Vilmorin-Mikado Tohumculuk A.Ş.’nin aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle her zaman başvuruda bulunabilirsiniz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin ayrıntılı bilgileri, Web Sayfası Aydınlatma Metnimiz ve  Vilmorin-Mikado Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasında bulabilirsiniz. Ayrıca Açık Rızanızı da, aşağıda yer alan Veri Sorumlusu Temsilcisi iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle her zaman geri alabilirsiniz.

 

 

 

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Veri Sorumlusu                     : Vilmorin-Mikado  SAS

Veri Sorulusunun

Yerleşik Bulunduğu Ülke      : Fransa

Adresi                                    : Route du Manoir-49250 La Menitre-France

Bağlı Olduğu Ticaret Sicili

ve Numarası                          : Angers-562 050 864 RCS

Vergi Sicil No                        : FR52562050864

Telefon Numarası                  : 33(0)2 41 79 41 79

E-posta Adresi                       : dpo-vmk@vilmorinmikado.com

 

Veri Sorumlusu Temsilcisine İlişkin Bilgiler

Veri Sorumlusu

Temsilcisi                      : Vilmorin-Mikado Tohumculuk A.Ş.

Kep Adresi                   :  vilmorinmikado@hs03.kep.tr

Noter Ve Elden Teslim

İçin Posta Adresi           : Güzelyalı Mah. Perçem Sokak No. 9    Pendik/İstanbul

Mersis Numarası           : 0068007098400013

Telefon No                      : 0(216) 392 36 04

E-posta Adresi             : vilmorintr.kvkk@vilmorinmikado.com

 

Veri sorumlusu Vilmorin-Mikado SAS’ın  Web Sayfası Aydınlatma Metnini, Açık Rıza Beyan Formunu ve  Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikasını okuduğumu,

Yukarıda belirlenen amaçlar, aktarım yapılacak kişi ve kurumlarla sınırlı olmak üzere; Açık Rıza Beyan Formunun 1. maddesinde açıklanan Kişisel Verilerimin Veri Sorumlusu Vilmorin-Mikado SAS tarafından gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınarak işlenmesini, Kişisel Verilerimin  Açık Rıza Beyan Formunun 3. maddesinde açıklanan Türkiye içindeki ve Türkiye dışındaki  kişi ve kurumlara aktarılmasını AÇIK RIZAM ile,

KABUL EDİYORUM             

KABUL ETMİYORUM