Direnç kısaltmaları

Vilmorin-Mikado, site ziyaretçilerine genel bir bilgi sunmak açısından böcek organizmaları ile ilgili bir kod listesi veriyor. Bu bölümün amacı türlere göre farklı kodları sınıflandırmaktır. Profesyonel kullanıcılara yöneliktir. Vilmorin bu bölümde verilen bilgilere ilişkin olarak hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz.

 

Kısaltmalar Patojen Hastalık
Havuç
Ad Alternaria dauci Alternaria dauci
Ay Aster yellow Aster yellow
Cc Cercospora carotae Cercospora carotae
Ps Pythium sulcatum Pythium sulcatum
Pv Pythium Violae Pythium Violae
Eh Erysiphe heraclei Oidio
Xhc Xanthomonas ortorum pv. Carotae (ex Xanthomonas campestris pv. Carotae) Xanthomonas
Soğan
Pt Pyrenochaeta terrestris Pyrenochaeta terrestris
Hıyar
Co Colletotrichum orbiculare (ex Colletotrichum lagenarium) Colletotrichum orbiculare
Fom Fusarium oxysporum f. sp. melonis Fusarium
Fon Fusarium oxysporum f. sp. niveum Fusarium
Gc Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum Golovinomyces cichoracearum
Px Podosphaera Xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) Podosphaera Xanthii
Vd Verticillium dahliae Verticillium dahliae
CMV Cucumber Mosaic Virus Hıyar mozaik virüsü
WMV Watermelon Mosaic Virus Karpuz mozaik virüsü
ZYMV Zucchini Yellow Mosaic Virus Kabak sarı mozaik virüsü
Marul
Bl Bremia lactucae Marul mildiyösü
Fol Fusarium oxysporum f. sp lactucae Fusarium
Nr Nasonovia ribisnigri Nasonovia
Solanacee
Fol Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
For Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici
Ff Fulvia fulva Fulvia fulva
M Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica
Pc Phytophtora capsici Phytophtora capsici
Pl Pyrenochaeta lycopersici Pyrenochaeta lycopersici
PMMoV Pepper mild mottle virus Biber beneklenme virüsü
Pst Pseudomonas syringae pv. tomato Pseudomonas syringae
PVY Potato Y virus Patates Y virüsü
S Stemphylium floridanum, S. solani, S. botryosum f. sp. lycopersici Stemphylium floridanum, S. solani, S. botryosum f. sp. lycopersici
Sbl S. botryosum f. sp. lycopersici S. botryosum f. sp. lycopersici
Sl Stemphylium lycopersici Stemphylium lycopersici
Ss Stemphylium solani Stemphylium solani
Tm (TMV) Tobacco Mosaic Virus Tütün mozaik virüsü
ToMV Tomato Mosaic Virus Domates mozaik virüsü
TSWV Tomato Spotted Wilt Virus Domates spotted wilt virüsü
TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus Domates sarı kıvırcık baş virüsü
V Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum
Va Verticillium albo-atrum Verticillium albo-atrum
Vd Verticillium dahliae Verticillium dahliae

 

Hastalık Dayanımı

Hastalık dayanımı bir çeşidin, aynı çevre koşulları ve böcek veya patojen baskısı altındaki hassas bitki çeşitlerine kıyasla belirli bir böcek veya patojenin büyüme ve gelişmesini ve/veya verdiği zararı kısıtlama kabiliyetidir.
Dirençli çeşitler ağır böcek veya patojen baskısı altında bazı hastalık belirtileri gösterebilir veya zarar görebilirler.

 

Tanımlanmış olan iki dayanım seviyesi vardır:

  • Yüksek/standart hastalık dayanımı (HR): Normal böcek veya patojen baskısı altında belirli böcek veya patojenin büyümesi ve gelişmesini hassas çeşitlere kıyasla oldukça sınırlayan bitki çeşitleridir. Ancak bu bitki çeşitleri ağır böcek veya patojen baskısı altında bazı hastalık belirtileri gösterebilir veya zarar görebilirler.
  • Ilımlı/orta hastalık dayanımı (IR):  Belirli böcek veya patojenlerin büyüyüp gelişmesini sınırlayan ancak HR çeşitlerine göre daha geniş aralıkta belirti gösterebilen çeşitler. IR çeşitleri buna rağmen benzer çevre koşulları ve/veya böcek veya patojen baskısı altında büyürken hassas çeşitlere kıyasla daha az ciddi belirtiler gösterir veya zarar görür.