İnternet Sitesinin Genel Kullanım Şartları

1. Yasal Bilgiler

İnternet Sitesinin Adresi: www.vilmorinmikado.com.tr
Şirket Adı: VILMORIN-MIKADO SAS (Bundan sonra « Vilmorin-Mikado » olarak anılacaktır)
 
Şirket Merkezinin Posta Adresi: 
Route du Manoir
49250 LA MENITRE
France
 
Telefon numarası: +33 (0)2.41.79.41.79
 
Şirket Sicil Numarası (SIREN): 562 050 864
 
İnternet Sitesinin Yayıncısı: Vilmorin-Mikado
 
Yayın Yönetmeni: Pierre-Antoine Rigaud
 
Şef Editor: OUNFANA Sylvain
 
İnternet Sitesi Hosting Şirketi: Société Passerelle. 100 boulevard Sébastopol, 75003 Paris.
21 Haziran 2004 tarih ve 2004-575 sayılı kanunun 6.I-5 Maddesi (son paragraf) kapsamında yapılan herhangi bir bildirim yukarıda belirtilen internet sitesi hosting şirketine iadeli-taahhütlü mektup ile gönderilmelidir.
 
 

2. Genel Kullanım Şartlarının Kapsamı

Bu İnternet sitesine erişim, görüntülenmesi ve kullanımı, bu Genel Kullanım Şartlarına (bundan sonra « GKŞ » olarak anılacaktır) tabi ve geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

Site ücretsiz ve herkesin erişimine açık olup, Vilmorin-Mikado ve iştirakleri tarafından pazarlanan ürünler hakkında Site Kullanıcılarını (bundan sonra « Kullanıcı » olarak anılacaktır) bilgilendirme amacı taşımaktadır. İşbu belgenin amacı için, « İştirak » doğrudan veya dolaylı olarak Vilmorin-Mikado'i kontrol eden, Vilmorin-Mikado tarafından kontrol edilen veya ortak kontrolü altındaki mevcut veya gelecekteki herhangi bir tüzel kişilik olarak anlaşılır. « Kontrol » doğrudan veya dolaylı olarak, hisseli sermaye veya oy hakkına sahip hisse senetlerinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olma anlamına gelir.


Siteye erişim ve göz atma bu Genel Kullanım Şartlarının (GKŞ) koşulsuz olarak kabul edildiği ve İnternet Sitesi ile ilgili olarak Kullanıcıyı Vilmorin-Mikado'e bağlayan başka herhangi bir sözleşmeden önce geldiğinin kabul edildiği anlamına gelir. 
Kullanıcının bu hükümlere uymayı istememesi halinde, söz konusu Kullanıcı İnternet Sitesini kullanamaz. Vilmorin-Mikado, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın Genel Kullanım Şartlarını (GKŞ) güncelleme veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcının bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde, söz konusu Kullanıcı İnternet Sitesini kullanamaz. 

 
 

3. İnternet Sitesinin İçeriği

Site, ürün ve hizmetler ile daha genel olarak Vilmorin-Mikado şirketi ile İştirakleri hakkında bilgi vermek amacıyla kurulmuştur, örneğin:
  • Tarımsal Bilgiler, 
  • Teknik Bilgiler,
  • Ticari Bilgiler
 
 

4. Kısıtlı Servislere Erişim 

Site ücretsiz ve herkesin erişimine açıktır ancak Sitenin bazı bölümleri (örneğin: "Bülten", "İstek Listesi", "Kütüphane") aşağıdakiler gibi bazı bilgilerin Kullanıcı tarafından önceden verilmesini gerektirir: 
  • Şirketin Adı,
  • Şirketin Yasal Temsilcisinin Tam Adı, 
  • Şirketin Adresi,
  • Şirketin Faaliyet Alanı,
  • Şirketin e-posta adresi (bu Genel Kullanım Şartlarında tüm bu bilgiler bundan sonra "Zorunlu Bilgiler" olarak anılacaktır).
 
 

4.1 – Bülten

Kullanıcının, Vilmorin-Mikado ve/veya İştirakleri ve/veya Ortaklarının ürünleri ve promosyon teklifleri hakkında güncel bilgiler almak için "Vilmorin-Mikado Haber Bülteni"'ne abone olma imkanı olacaktır. Bültenin aboneliği tamamen ücretsizdir. Bültenin gönderilme sıklığı rastgele olup Vilmorin-Mikado'in güncel haberlerine bağlıdır. 

 

Bültene abone olmak için Kullanıcı sadece Zorunlu Bilgileri doldurmalıdır. Tadil edilmiş 6 Ocak 1978 tarih ve 78-17 sayılı Fransız Veri Koruma Kanunu uyarınca, Bültene abone olan her üye abonelikten çıkma veya önceden verilmiş olan Zorunlu Bilgileri değiştirme imkanına sahip olacaktır. Bunu yapmak için Kullanıcılar herhangi bir bültende bulunan abonelikten çıkma bağlantısına (linkine) tıklamalıdır. 

 
 

4.2 - İstek Listesi

Hiçbir durumda www.vilmorinmikado.com.tr bir online mağaza İnternet sitesi değildir.
Bununla birlikte Kullanıcı, Zorunlu Bilgileri doldurduktan sonra "İstek Listesi" sekmesinde ihtiyaçlarına uygun bir teklif alabilir. 
Bu hizmet tamamen ücretsiz olup, satın alma yükümlülüğü içermez.
 
 

4.3 - Kütüphane

Vilmorin-Mikado, tarımsal faaliyetle bağlantılı olarak uygulamaya ilişkin bazı dokümanları Kullanıcının kullanımına sunar.
Bu dokümanları indirmek için Kullanıcı Zorunlu Bilgileri doldurmalıdır.
Bu hizmet tamamen ücretsizdir. 
 
 
Yukarıda belirtilen Hizmetlerin her biri için aşağıdakiler Kullanıcının yegane sorumluluğundadır: 
 
(i) Vilmorin-Mikado'e güncel ve hatasız bilgiler vermek,
(ii) Bunlardan birinin değişmesi halinde daha önce verilmiş bilgileri güncellemek.
 
 
 

5. Fikri Mülkiyet

Aksi belirtilmediği sürece sınırlama olmaksızın metinler, isimler, ticari markalar, reklam sloganları, logolar, fotoğraflar, hareketli veya hareketsiz resimler, videolar, grafikler, simgeler, tasarımlar, müzik ve HTML kodları dahil olmak üzere Site ve tüm unsurları ("İçerik") Vilmorin-Mikado'e veya Vilmorin-Mikado'e bunu kullanma ve/veya işletme hakkı veren üçüncü şahsa aittir. İçerik, telif haklarına ilişkin Fransız ve Avrupa kanun ve yönetmeliklerinin yanı sıra fikri mülkiyete ilişkin diğer kanun, kural ve yönetmeliklerle korunmaktadır. 

Kullanıcı, aşağıdaki hükümlere tamamen uyması koşuluyla İçeriğin bazı kısımlarını indirme, yazdırma, depolama ve kopyalama imkanına sahiptir:

(i) Verileri, herhangi bir ticari kullanım dışında sadece kişisel kullanma amacıyla veya Vilmorin-Mikado ile iş ilişkileri çerçevesinde kullanmak;
(ii) İçeriğin bazı kısımlarını diğer İnternet siteleri veya kamuya açık başka herhangi bir medyada kullanma, yayınlama veya gönderme yasağı;
(iii) İçeriği değiştirme, tadil etme veya uyarlama ya da İçerikten türemiş çalışmalar oluşturma, telif hakları, ticari markalar veya gizlilik hükmünün silme ya da değiştirme yasağı.
 
Yukarıdaki hükümler haricinde Kullanıcı, Vilmorin-Mikado'in önceden yazılı izni olmaksızın İçeriği tamamen veya kısmen kopyalama, indirme, yazdırma, yayınlama, silme, dağıtma, depolama, çoğaltma, iletme, satma, yeniden satma veya uyarlama hakkına sahip değildir. Yukarıda belirtilen hükümler hariç olmak üzere, Site İçeriğine ilişkin hak ve menfaatler Kullanıcıya devredilmez ve bu Genel Kullanım Şartlarının (GTU) hükümlerinin hiçbiri Kullanıcıya Vilmorin-Mikado veya başka herhangi bir üçüncü şahsa ait telif hakları, ticari markalar, patentler ya da başka herhangi bir fikri mülkiyete ilişkin herhangi bir lisans veya hakkın verilmesi olarak yorumlanmayacaktır. 
 
Ayrıca, Fransız Fikri Mülkiyet Kanununun L341-1 maddesi uyarınca Vilmorin-Mikado, Sitede yer alan veri tabanlarını tamamen veya kısmen üretir ve mülkiyetine sahip olur.
 
Sitede yer alan tüm ticari markalar, ürün ve hizmetlerin adları ile logolar ("Ticari Markalar") tamamen Vilmorin-Mikado veya ilgili sahiplerine aittir. Genel Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmediği sürece Kullanıcı, Vilmorin-Mikado'in önceden yazılı anlaşması olmadan Ticari Markaları alıntılayamaz, kullanamaz, çoğaltamaz veya başka bir şekilde faydalanamaz.
 
 

6. Kişisel Veriler 

Vilmorin-Mikado, Kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir kişisel veriyi tadil edilmiş 6 Ocak 1978 tarih ve 78-17 sayılı Fransız Veri Koruma Kanununda yer alan hükümler ve uygulama kararnamelerine uygun olarak işler. 
 
Kullanıcı tarafından verilen herhangi bir bilgi sadece kesin bir gizlilik çerçevesinde Vilmorin-Mikado tarafından kullanılır veya yararlanılır. Bu bilgiler sadece Kullanıcıların bunları verdiği amaçlar için kullanılacaktır. Söz konusu bilgiler herhangi bir üçüncü şahsa açıklanmaz veya satılmaz. 
 
Sitenin tüm veya bazı hizmetleri, özellikle güvenlik nedenleriyle bazı kişisel verilerin zorunlu iletimine tabi olabilir. Kullanıcının bu tür kişisel verileri vermemeye karar vermesi halinde, bazı hizmetler tamamen veya kısmen kullanılamayabilir.
 
Yukarıda belirtilen kanun uyarınca, Kullanıcılar webmaster@vilmorinmikado.com adresine e-posta göndermek veya aşağıdaki adrese posta ile başvurmak suretiyle kişisel verilerine erişme, değiştirme, düzeltme veya silme hakkına sahiptir.
 
Vilmorin-Mikado
Communication Digitale
Route du Manoir
49250 LA MENITRE
 
 

7. Kişisel verilerinin işlenmesi

www.vilmorinmikado.com.tr sitesi 2038252 sayılı, Fransız Ulusal Bilgi Özgürlüğü (CNIL) Komisyonuna sunulan bir beyanın konusudur.
 
 

8. Sitede yayınlanan bilgilerin doğruluğu

Vilmorin-Mikado, Sitede iyi niyetle ancak sonuç alınması hususunda hiçbir garanti vermeksizin doğru, tam ve güncel bilgiler yayınlamak için elinden gelen çabayı gösterir. Kullanıcı da Sitede yer alan bazı bilgi ve belgelerin kaynakları genellikle ve mümkün olduğunda tanımlanan üçüncü şahıslardan elde edildiği konusunda bilgilendirilir ve Kullanıcı bunu kabul eder. Bununla birlikte, söz konusu bilgiler sadece kolaylık sağlamak için sunulmaktadır.
 
 

9. Üçüncü şahısların İnternet sitelerinin içeriği ve Siteden veya Siteyi gösteren köprü bağlantılar

Site, diğer İnternet sitelerine bağlantılar veya özellikle üçüncü şahıslara ait (bundan sonra "Üçüncü Şahıs İçerikleri" olarak anılacaktır) siteleri içerebilir. Bu Üçüncü Şahıs İçerikleri Kullanıcılara sadece kolaylık sağlamak için iletilir ve söz konusu Üçüncü Şahıs İçerikleri ile bağlantılı olarak Vilmorin-Mikado tarafından verilen herhangi bir onay, geçerleme, destek veya garanti ya da Vilmorin-Mikado ile Üçüncü Şahıs İçeriklerin operatörleri veya sahipleri arasında bir ortaklık ya da herhangi bir ilişki teşkil etmez. Vilmorin-Mikado, bu Üçüncü Şahıs İçerikler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve söz konusu Üçüncü Şahıs İçeriklerde yer alan içerik, erişim, kaynaklar veya bağlantıları kontrol etmez. Bu nedenle Vilmorin-Mikado, Üçüncü Şahıs İçeriklerin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorumluluğu resmi olarak reddeder. 
 
Vilmorin-Mikado ayrıca Vilmorin-Mikado'in önceden yazılı izni olmaksızın Siteyi işaret eden herhangi bir köprü bağlantının uygulanmasını kesinlikle yasaklar. 
 
 

10. Çerezler

Siteyi ziyaret ederken Kullanıcının tarayıcısına bazı tarayıcı "çerezler" kurulabilir. Bir çerez Kullanıcının kimliğini belirlemek için kullanılamaz, ancak sitede göz attığı yerlerle ilgili (gezilen sayfalar, göz atma tarihi ve saati...) bilgileri kaydedebilir. Kullanıcı tarayıcı ayarlarını değiştirmek suretiyle çerezleri etkinleştirebilir/devreden çıkarabilir veya silebilir (daha geniş bilgi için tarayıcı sağlayıcınızın sitesine bakınız). Siteyi kullanmak suretiyle Kullanıcı bu çerezlerin tarayıcısına yüklenmesini kabul etmiş olur. 
Site ayrıca sosyal paylaşım düğmelerini etkinleştirerek Kullanıcının bazı gönderileri « Facebook », « Twittter », « Linkedin » veya « YouTube » gibi sosyal medya ortamlarında paylaşmasına izin verir. Bu sosyal paylaşımın çalışması için harici komut dosyaları kullanılır. Kullanıcı bu sitelerin, sitenin sosyal düğmelerine basılmadan bile tarama alışkanlıklarıyla ilgili bilgi toplayabileceği konusunda uyarılır. 
 
 

11. Site değişiklikleri

Vilmorin-Mikado Site içeriğini ve fonksiyonlarını siteye erişimi sınırlamak, geçici veya kalıcı olarak durdurmak veya başka herhangi bir nedenle daha önce haber vermeksizin herhangi bir anda değiştirme hakkına sahiptir. Vilmorin-Mikado hiçbir surette söz konusu değişiklik veya kesintilerin doğurabileceği sonuçlardan yükümlü tutulamaz.
 
Bununla birlikte Sitede planlı bir bakım veya söz konusu Sitenin tamamında veya bir kısmında planlı bir kesinti durumunda (özellikle günlük fiyat teklifi durumu hizmeti) Vilmorin-Mikado Kullanıcılara e-posta yoluyla veya Sitede duyuru yapmak suretiyle önceden haber verir.
 
 

12. Garanti Koşulları

Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde yasal olarak bağlayıcı ve/veya resmi olarak kabul edilemez. Kullanıcı, kanunun izin verdiği ölçüde olmak üzere, Sitenin alenen veya örtülü hiçbir garanti vermeksizin "olduğu gibi" esasında sağlandığını kabul ve ikrar eder. Bu nedenle Kullanıcı sitenin kullanımından, taranmasından veya siteye erişimden veya bunlarla ilişkili olarak doğan tüm riskleri üstlenir. Vilmorin-Mikado, Sitenin veya İçeriğinin hata veya virüs barındırmadığını, belli bir ihtiyacı karşıladığını, yürürlükteki herhangi bir kanun veya yönetmeliği çiğnemediğini veya karalayıcı veya sarsıcı olmadığını garanti etmez.
 
 

13. Sorumluluk

Vilmorin-Mikado ve İştirakleri, çalışanları, temsilcileri ve bayileri aşağıdaki hallerden dolayı yükümlü tutulamaz: 
 
(i) Bir üçüncü şahsın dolandırıcılık niyetiyle Siteye sızarak Sitede yayınlanan bilgilerde değişikliğe yol açmasından kaynaklanan her türlü zarar;
(ii) Daha genel olarak, Siteye erişilmesi veya Siteye erişim güçlükleri veya Siteye erişememe nedeniyle veya Sitenin kullanımıyla ilişkili ve/veya doğrudan veya dolaylı olarak bu Siteden gelen bilgilere inanılmasından doğan nedeni, kökeni, niteliği ve sonucu ne olursa olsun her türlü doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi tüm zararlar (sınırlama olmaksızın veri kaybı, imaj kaybı, kar kaybı, kaçırılan fırsatlar, gelir kaybı, müşteri kaybı, ve genel olarak her türlü ticari zarar). 
 
Bununla birlikte Siteyle bağlantılı bilgisayar sistemine Kullanıcı verilerinin korunmasını etkileyebilecek şekilde sızılması durumunda Vilmorin-Mikado ilgili Kullanıcıları derhal uyarır ve Kullanıcı hesaplarına erişimlerini güvenceye almak için gerekli tedbirleri alır.
 
 

14. Tatbik Kanunu - Tüm Sözleşme

Bu Genel Kullanım Koşulları Vilmorin-Mikado ile Kullanıcı arasında Kullanıcının Siteye erişimi ve Siteyi kullanmasıyla ilişkili tüm sözleşmeyi oluşturur. Taraflardan birinin bu GKŞ sözleşmesini uygulamaması veya uygulamakta gecikmesi hiçbir şekilde söz konusu koşulların uygulanmasına istisna teşkil etmez. 

Bu GKŞ sözleşmesi ile Kullanıcı ve Vilmorin-Mikado arasındaki ilişkiler Fransız Kanununa tabidir. Dostane bir uzlaşmaya varılamaması halinde her türlü ihtilaf Fransa, Angers kenti yetkili mahkemelerine tevdi edilir.