RHIZOCTONIA KÖK VE TAÇ ÇÜRÜMESİ

Rs - Marul

Belirtileri: Marul dahil bir dizi konakçı bitkiye saldırır. Bitki olgunluk evresine yaklaşırken bitkiyi nemlendirir ve özellikle taban yapraklarını çürütür.
Tavsiyeler: Onaylı mantar ilaçları ile yaprak tedavisi (en çok 11-13 yaprak evresi) ve bitkinin iyice havalandırılması (özellikle kapalı yerlerde olan ekinler).